Dzisiaj jest: 27 lutego 2024
Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Generali z myślą o NNW Pakiet dla dziecka

Ubezpieczenie Generali z myślą o dziecku to jeden z dostępnych w naszej ofercie wariantów indywidualnego NNW szkolnego. NNW dla dziecka można wykupić alternatywnie lub dodatkowo do ubezpieczenia oferowanego przez placówkę, do której ono uczęszcza. W ten sposób możemy dopasować zakres ochrony tak, aby zapewniał skuteczne wsparcie w każdej trudnej sytuacji.

 

Ubezpieczenie Generali z myślą o dziecku działa 24/7 na terenie całego świata. Pakiet NNW Dziecko daje możliwość otrzymania odszkodowania za:

 leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów);
 zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18. roku życia;
 następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie;
 pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1. dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu;
 śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata);
 pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę), jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 2 dni w szpitalu; 
 zatrucie pokarmowe wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany; 
 śmierć rodziców wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
 uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
✅ m.in.: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu;
✅ zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in.: cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych); 
✅ pobyt w szpitalu wskutek choroby, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 5 dni w szpitalu; 
✅ zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia; 
✅ pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in.: prześladowanie w szkole, próba samobójcza, śmierć rodzica). 

4 dostępne warianty NNW dla dziecka w Generali:

Bez tytułuBez_tytułu_2.jpg

Zalety PRODUKTU:
 • szeroki zakres ubezpieczenia;
 • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia;
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18. roku życia;
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie;
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach;
 • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki;
 • zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną; 
 • możliwość ubezpieczenia aż 6. dzieci na jednej umowie; 
 • oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu dla osób powyżej 13. roku życia; 
 • możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza; 
 • niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia. 
Możliwość ubezpieczenia:
Dzieci w wieku od 0 do 18. roku życia, w tym:
 • wychowanków żłobków, przedszkoli;
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych;
 • dzieci, które są członkami klubów sportowych;
 • dzieci pracowników firm;
 Studentów do 26. roku życia; 
Doktorantów do 26. roku życia. 
 
Chcesz poznać szczegóły oferty ? Porozmawiaj z naszym doradcą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania!  
Polisę możesz zakupić stacjonarnie bądź zdalnie  odwiedź jedną z naszych placówek. 

 

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin