Dzisiaj jest: 7 grudnia 2023
Imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin

WNIOSEK RODZINA 500+ W SERWISIE INTERNETOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI WIELUŃSKIEJ

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej udostępnił Klientom możliwość składania wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” w bankowości elektronicznej.

Klienci korzystający z bankowości elektronicznej mogą samodzielnie wypełnić formularz wniosku o świadczenie oraz wysłać wypełniony wniosek, bez konieczności wychodzenia z domu. Po wpłynięciu wniosku do Ministerstwa, będzie on przekazywany do lokalnych urzędów, które odpowiadać będą za merytoryczne rozpatrzenie wniosku.

Złożenie wniosku jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością instalacji dodatkowych aplikacji czy oprogramowania.

Od 01.08 do 30.09.2017 r. będą dostępne wnioski na dwa okresy świadczeniowe:

 1. Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 r. (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
 2. Wniosek na nowy okres trwający od  01.10.2017 do 30.09.2018 r.

Od 01.10.2017 r. dostępny będzie wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

 

rodzina 500plus baner 2017 511px sgb

O PROGRAMIE „RODZINA 500+”

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach.

ROLA BANKU

Bank umożliwia Klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie internetowym Internet Banking, w specjalnie dedykowanej sekcji dotyczącej Programu 500 +. Złożenie wniosku w oddziale lub telefonicznie nie jest możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK RODZINA 500+ W SYSTEMIE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANKU?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ można znaleźć po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej, w sekcji „Rodzina 500+”.Wniosek składa się we własnym imieniu, logując się do systemu bankowości elektronicznej Banku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

 1. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

 2. Przygotuj dane osobowe członków rodziny (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny) oraz dokumenty (skany lub zdjęcia zaświadczeń i oświadczeń – formaty PNG, JPG lub PDF), jeśli takie będą niezbędne w indywidualnej sprawie. Część informacji (dane osoby składającej wniosek) zostanie wypełniona automatycznie danymi znajdującymi się w bazie banku.

 3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku masz nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku.

 4. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

 5. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w Banku, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.

 6. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

 7. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl .

 8. Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
- do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu Emp@tia;
- do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego.


 
Więcej informacji dotyczących składania wniosków w PROGRAMIE„RODZINA 500+” znajduje się na stronie Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.  

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin