Dzisiaj jest: 27 lutego 2024
Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Kredyt płynnościowy 2% dla rolników z dopłatami ARiMR

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kredytu płynnościowego z dopłatą do oprocentowania, stworzonego z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą  płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowdowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

 

Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR.

Kwota kredytów w zależności od wielkości gospodarstwa nie może przekroczyć:
 100 000 zł  – dla gospodarstwa rolnego o powierzchni nie większej niż 50 ha; 
 200 000 zł – dla gospodarstwa rolnego  o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 400 000 zł – dla gospodarstwo rolnego o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
 
Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. 

Kredyt może zostać udzielony na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.: 

 1. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 2. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 3. paliwa na cele rolnicze,
 4. inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 5. matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 6. materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 7. pasz objętościowych.
Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.
 
Najważniejsze korzyści:
 oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
 prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
 brak rozliczania wydatkowania,
 możliwość skorzystania do 31.12.2023 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia wniosku kredytowego w najbliższej placówce.

Więcej o zasadach udzielania kredytu na stronie ARiMR.

 

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin