Dzisiaj jest: 27 lutego 2024
Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel

STRATY W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

gleba

Poniosłeś straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:

suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej możesz ubiegać się o wsparcie w postaci kredytów preferencyjnych tzw. kredytów klęskowych.

Korzyści

 • niskie oprocentowanie
 • długi okres kredytowania
 • możliwość finansowania potrzeb obrotowych i inwestycyjnych

Dla kogo

Możesz ubiegać się o kredyt klęskowy jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej t.j. jesteś osobom fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawną i jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Warunkiem koniecznym w uzyskaniu kredytu klęskowego jest posiadanie protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez Wojewodę oraz wypełnienie wniosku kredytowego.

Cel kredytu

Linia K01 – ponoszenie nakładów inwestycyjnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód np. budynków i maszyn.

Linia K02 – ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej np. zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, zakup nawozów mineralnych, zakup środków ochrony roślin, zakup inwentarza żywego.

Zapraszamy do wybranego Oddziału Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin