Dzisiaj jest: 6 grudnia 2022
Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna

KREDYT EKO! NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

SZANOWNY KLIENCIE,

Planujesz wydatki na cele ekologiczne?

Jeśli TAK zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej po kredyt EKO! dla osób fizycznych na finansowanie działań ekologicznych.

PRZEZNACZENIE:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych;
 • docieplenie budynku mieszkalnego;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.
WARUNKI KREDYTOWANIA:

- Maksymalna kwota kredytu: 100.000,00 zł i jest uzależniona od zdolności kredytowej wnioskodawcy,
- Oprocentowanie kredytu: redyskonto weksli + 4,88 p.p. marży Banku tj. 4,99 %,
- Zabezpieczenie kredytu:
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,
 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie cywilne,
 • blokada na rachunku bankowym w Banku,
 • kaucja,
- Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu dla klientów, którzy posiadają Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy lub Rachunek Bieżący w Banku: 2%
- Okres kredytowania: do 84 miesięcy,

Uczestnik promocji jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem w wysokości co najmniej 60% kwoty udzielonego kredytu w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu, pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.

Kredyty udzielane będą od 15.06.2020r. 

Reprezentatywny przykład KREDYT GOTÓWKOWY Kredyt EKO! (dla posiadaczy rachunku ROR lub bieżącego w BSZW):

 1. kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł,
 2. całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 3. okres kredytowania 60 miesięcy,
 4. roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,99 %,
 5. całkowity koszt kredytu wynosi 7 861,80 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1 000,00 zł, odsetki od kredytu 6 381,80 zł, koszty usług dodatkowych 480,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 480,00 zł,
 6. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 7. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,397403%,
 8. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 57 861,80 zł.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09.06.2020 r.

Reprezentatywny przykład KREDYT GOTÓWKOWY Kredyt EKO! (dla pozostałych klientów):

 1. kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł,
 2. całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 3. okres kredytowania 60 miesięcy,
 4. roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,99 %,
 5. całkowity koszt kredytu wynosi 9 381,80 zł, w którego skład wchodzi: prowizja za udzielenie kredytu 3 000,00 zł, odsetki od kredytu 6 381,80 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł,
 6. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 7. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,928436%,
 8. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 59 381,80 zł.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09.06.2020 r.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • inkom
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin