Dzisiaj jest: 4 sierpnia 2021
Imieniny obchodzą: Dominika, Jan, Protazy

Promocyjny kredyt gotówkowy dla klientów BSZW


Warunki promocji:
 • atrakcyjne oprocentowanie stałe w wysokości 6,50 %;
 • niska prowizja;
 • elastyczne formy spłaty (raty stałe lub malejące);
 • szybka decyzja kredytowa;
 • maksymalna kwota kredytu 30.000,00 zł;
 • maksymalny okres kredytowania do 36 miesięcy;

Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel.

Promocja trwa do 31.08.2021r.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu gotówkowego: kwota udzielonego kredytu 13 200,00 zł, całkowita kwota kredytu 13 200,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 31 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 982,81 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 528,00 zł, odsetki od kredytu 1 144,81 zł, koszt usług dodatkowych w których skład wchodzą koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 310,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,140983%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 15 182,81 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 15.04.2021 r.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej

- Oddział w Białej, Biała Rządowa 2
- Oddział w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1
- Oddział w Czarnożyłach, Czarnożyły 140A
- Odział w Pątnowie, Pątnów 36a

jesteśmy dla ciebie

 

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • inkom
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin