Dzisiaj jest: 6 grudnia 2022
Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna

Praca na stanowisku Głównego Księgowego

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI WIELUŃSKIEJ POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 

Główny Księgowy/Główna Księgowa

 

Miejsce pracy: Biała Rządowa

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • projektowanie i realizację polityki (zasad) rachunkowości Banku;
 • opracowywanie procedur księgowych;
 • tworzenie zasad sprawnego obiegu dokumentów księgowych, ich aktualizację oraz nadzór nad przestrzeganiem przyjętych zasad;
 • zapewnienie bieżącej kontroli dokumentów i ewidencji księgowej;
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych;
 • zapewnienie wiarygodności sald kont bilansowych, poprawności i zgodności zapisów księgowych z operacjami Banku;
 • nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych i operacji bankowych;
 • nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w sposób przewidziany przepisami prawa;
 • nadzór nad okresowym ustalaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • ustalanie wyniku finansowego Banku;
 • opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych planów finansowych;
 • bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Banku oraz nad sprawnością
  i prawidłowością dokonywania rozliczeń międzybankowych.

Oczekujemy:

 • 2 - 3-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
 • znajomości przepisów rachunkowości i podatków;
 • sprawnej organizacji pracy własnej;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • wykształcenia wyższego (ekonomia, bankowość i finanse, rachunkowość);
 • uczciwości, sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dobrej znajomości pakietu MS Office.

Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnej Firmie i perspektywy rozwoju;
 • pakiet szkoleń;
 • niezbędne narzędzia.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku, prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@bszw.pl z dopiskiem praca na stanowisku Główny Księgowy/Główna Księgowa.

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Wieluńskiej na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 24 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej procesów rekrutacyjnych.”

Dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • inkom
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin