Dzisiaj jest: 11 grudnia 2023
Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

Firmy i instytucje

 • Rachunki

 • Bankowość elektroniczna

 • Karty

 • Lokaty

 • Kredyty


 • RACHUNEK BIEŻĄCY

 • RACHUNEK POMOCNICZY • Internet Banking

  Internet Banking to dostęp do rachunku z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu bez konieczności przychodzenia do banku. Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking, należy posiadać komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w przeglądarkę internetową. 

  Internet Banking umożliwia:

   • dostęp do rachunku 24h na dobę, 
   • wykonywanie przelewów, w tym składki ZUS i Urząd Skarbowy,
   • definiowanie zleceń stałych, 
   • przeglądanie historii operacji, 
   • doładowanie telefonów komórkowych na kartę, 
   • wydruk wyciągu bankowego z rachunku, 
   • tworzenie i zarządzanie danymi kontrahentów.

  Internet Banking jest usługą dodatkową do rachunku bankowego. Wystarczy podpisać umowę o korzystanie z usługi Internet Banking, wskazując rachunek do którego ma zostać uruchomiona usługa. 

  Korzystanie z Internet Bankingu.

  Dostęp do konta zabezpieczony jest nowoczesnymi procedurami uwierzytelniania. W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta bankowego system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Klient otrzymuje od banku unikalny identyfikator oraz hasło dostępu. Podczas pierwszego logowania Klient dokonuje zmiany hasła na znane tylko sobie. W ten sposób chroni swój rachunek przed dostępem osób niepożądanych. Dodatkowo, dokonywanie transakcji wymaga wprowadzenia przez użytkownika jednorazowego kodu.  Jednorazowe kody niezbędne do autoryzacji transakcji pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela. 

  Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z Internet Bankingu, które znajdziesz w Przewodniku dla klienta. 

  UWAGA!!!

  W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia, lub nieuprawnionego dostępu do identyfikatora, hasła dostępu, listy haseł jednorazowych Klient powinien niezwłocznie zablokować usługę. Blokady usługi  IB można dokonywać:

   • w oddziałach banku w godzinach pracy podanych w zakładce Kontakt,
   • wysyłając SMS o treści BI #identyfikator na numer telefonu +48 531 988 553, gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany jest odpowiedni komunikat do Klienta.
   • wysyłając SMS o treści BI#identyfikator#PESEL na numer telefonu +48 531 988 553 - gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Banking. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.
   • poprzez zalogowanie się w bankowości elektronicznej - Opcja w zakładce Ustawienia - Kanały dostępu (w serwisie klienta) umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Bankofon, Internet oraz SMS Banking.

  Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku lub sam Klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu.

  Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • SMS Banking

  SMS BANKING to serwis informacyjny umożliwiający dostęp do informacji dotyczących rachunków bankowych za pomocą telefonu komórkowego. Wiadomości te zawierają dane o bieżącym saldzie, informacje o obrotach na rachunku oraz kwocie dostępnych środków.

  W zależności od wybranej opcji komunikaty SMS można otrzymywać:

  • każdorazowo od powstania operacji na rachunku
  • automatycznie o wybranej porze dnia
  • w odpowiedzi na żądanie Klienta.

  Jak uruchomić usługę?

  Usługa SMS Banking jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z SMS Banking, należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę.

  Bezpieczeństwo

  SMS Banking nie pozwala na wykonywanie przelewów, dlatego nikt nie może wpłynąć na utratę środków przez Klienta. Warto jednak pamiętać, że w momencie utraty telefonu osoba, która pozyska utracony telefon może dowiedzieć się o stanie rachunków i ostatnich operacjach wykonanych przez użytkownika, a co gorsze może na bieżąco dowiadywać się o nowych zdarzeniach na rachunku W razie utraty telefonu lub karty SIM należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do najbliższej placówki Banku.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Bankofon

  Bankofon jest usługą umożliwiającą uzyskanie za pomocą telefonu całodobowego dostępu do prowadzonych przez bank rachunków oraz uzyskanie różnych informacji związanych z ofertą banku. Usługa Bankofon umożliwia Posiadaczowi rachunku:
  • uzyskiwanie informacji o saldzie i historii operacji;
  • uzyskiwanie informacji o usługach bankowych;
  • zastrzeżenie kart lokalnej;

  Dostęp do Bankofonu można uzyskać wyłącznie za pomocą telefonu pracującego w trybie wybierania tonowego.

  Jak uruchomić usługę?

  Usługa Bankofon jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z Bankofonu należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę. Pracownik Banku poda Ci numer klienta (tzw. modulo), czterocyfrowe hasło (PIN) oraz udzieli instruktażu w zakresie obsługi Bankofonu.

  Jak korzystać z usługi Bankofon?

  Aby uzyskać informację o swoim rachunku należy:

  • Zadzwonić pod numer 0 43 843 97 10 wew.201
  • Po usłyszeniu prośby o podanie numeru, podać swój numer klienta (należy pamiętać, aby sekwencję liczb zakończyć znakiem #).
  • Na prośbę o hasło podać swoje hasło dostępu.
  • Wybrać cyfrę 1 (opcja menu sprawdzająca stan rachunku).
  • W przypadku posiadania kilku kont należy podać skrócony numer rachunku.

  Informacje dostępne w Bankofonie:

  Pod numerem 1 - Stan rachunku
  Pod numerem 2 - Lista rachunków
  Pod numerem 5 - Historia operacji
  Pod numerem 6 – Karty bankomatowe
  Pod numerem 9 - Zmiana hasła dostępu
  Pod numerem 0 - Powrót do menu

  Przykład połączenia:

  > Bankofon funkcjonuje pod telefonem (043) 843 97 10 wew.201
  > Klient ma numer 2526, jego hasło to 5617
  > Rachunki jego to:
  1. 92440003-2526-27004-/1
  2. 92440003-2526-27004-3/1
  3. 92440003-2526-27004-3/2

  Aby Klient otrzymał informację o rachunku 2 (92440003-2526-27004-3/1) powinien:

  • wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje Bankofon (043 843 97 10 wew.201).
  • podać swój numer użytkownika i potwierdzić # (2526#)
  • podać swoje hasło i potwierdzić # (5617#)
  • wybrać opcję informacja o saldzie (klawisz 1 i #)
  • podać skrócony numer rachunku i potwierdzić # (w tym przypadku 2 #)

  Jeśli to wszystko co go interesuje , może odłożyć słuchawkę. Jeśli nie, to może zapytać o salda rachunków pozostałych (1,3) lub może wrócić do menu głównego (0#) i wybrać inną interesującą go opcję z menu.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej. • Karty debetowe


  • Visa Business Electron lub MasterCard Business

   To międzynarodowe, powszechnie używane karty płatnicze, dzięki którym można zrealizować służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Można nimi płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych odpowiednio logo Visa lub MasterCard.

   Korzyści:

   • karta wydawana jest do rachunku bieżącego lub pomocniczego;
   • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy;
   • zapewnia swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych odpowiednio logo Visa lub MasterCard w kraju i za granicą;
   • bez prowizji można wypłacać gotówkę z sieci bankomatów SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów;
   • można płacić kartą przez Internet;
   • transakcje są w pełni bezpieczne – potwierdzane numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpiecza się osobistym hasłem 3D-Secure;
   • stała kontrola finansów – w każdej chwili można sprawdzić dostępne środki w bankomacie;
   • można wskazać pracowników, którzy otrzymają karty – istnieje możliwość zamówienia tylu kart, ile potrzeba;
   • karta jest ważna cztery lata i można ją wznowić na kolejny okres.
  • Visa Business Eklectron payWave lub MasterCard Business z funkcją zbliżeniową

   To międzynarodowe, powszechnie używane karty płatnicze, dzięki którym można zrealizować służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Można nimi płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych odpowiednio logo Visa lub MasterCard, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych.

   Korzyści:

   • karta wydawana jest do rachunku bieżącego lub pomocniczego;
   • można wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę;
   • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki;
   • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę – do kwoty 50 zł - bez potwierdzania numerem PIN*
   • możliwość płatności kartą w Internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure;
   • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych odpowiednio logo Visa lub MasterCard w kraju i za granicą;
   • bez prowizji można wypłacać gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów;
   • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back/Płać kartą i wypłacaj;
   • stała kontrola finansów - możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB;
   • minimum formalności przy wydaniu karty

   Bezpieczeństwo:

   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach;
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty.

   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej


 • Karty przedpłacone

  Karta przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych: pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek, np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze, czy artykuły biurowe. Może być również przekazana jako instrument do wypłaty nagród, czy premii.

  Kartą można dokonywać operacji: 

  bezgotówkowych:

  • płatności w punktach usługowo-handlowych;
  • płatności w Internecie, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure;
  • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO);

  gotówkowych:

  • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz w bankomatach obcych banków;
  • wypłaty gotówki w kasach Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków;
  • karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty;
  • operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty);
  • rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku;
  • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty;
  • karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych.
 • Cash Back/Płać kartą i wypłacaj

  CASH BACK - PŁAĆ KARTĄ I WYPŁACAJ

  Dzięki usłudze Cash Back/Płać kartą i wypłacaj posiadacze polskich kart systemu Visa i MasterCard mogą wygodnie podejmować gotówkę z kasy w punktach handlowo-usługowych oferujących tę usługę. Punkty te oznaczone są logo:

  cb

  Usługa Cash Back/Płać kartą i wypłacaj w Zrzeszeniu SGB dostępna jest dla posiadaczy wszystkich kart debetowych, wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

  Jak to działa?

  Korzystanie z usługi jest bardzo proste – płacąc kartą należy poinformować sprzedawcę o chęci równoczesnego wypłacenia gotówki (wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back/Płać kartą i wypłacaj jest możliwa podczas dokonywania płatności kartą za zakupiony towar/usługę). Jest to jedna transakcja potwierdzona numerem PIN, a na wysokość transakcji składają się wartość zakupu oraz kwota wypłaty. Posiadacze kart systemu Visa jednorazowo podczas zakupów mogą wypłacić 300 zł, natomiast posiadacze kart systemu MasterCard mogą wypłacić jednorazowo nawet do 500 zł. Placówki handlowo – usługowe oferujące usługę Cash Back/Płać kartą i wypłacaj można znaleźć na terenie całej Polski.

  Korzyści:

  • oszczędność czasu dzięki możliwości połączenia w jednej transakcji dwóch usług: płatności za zakupy oraz wypłaty gotówki;
  • łatwiejszy dostęp do gotówki, w związki z dynamicznym rozwojem punktów umożliwiających wypłatę gotówki;
  • poczucie bezpieczeństwa i wygoda podczas wypłaty gotówki, z uwagi na lokalizację punktów sprzedaży.
 • 3d-secure

  3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

  Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

  Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

  Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

  System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

  Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet pod niżej wymienionymi adresami:

  Maestro:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-MC_1/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16011

  Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa, Visa Business Electron:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-vbv_1/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16019

  MasterCard Debit, MasterCard Debit młodzieżowa, MasterCard Business z funkcją zbliżeniową:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-MC/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16039

  Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa, Visa Business Electron payWave:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-vbv/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16015

   

  ODBLOKOWANIE ZABLOKOWANEJ KARTY W USŁUDZE 3D- SECURE

  Odblokowania karty w usłudze 3D-Secure posiadacz/użytkownik może dokonać:
  - bezpośrednio w Oddziale Banku, który wydał kartę lub

  - za pośrednictwem Call Center pod numerem telefonu (61) 647 28 46 lub 800 888 888
  (od pon. do pt. w godz. 8:00-22:00).

 • Zastrzeganie karty

  W przypadku utraty karty jej posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu:

  Dla międzynarodowych kart płatniczych:

  • w kraju – tel. 800 888 888
  • z zagranicy - tel. 61 647 28 46


  Dla lokalnych kart płatniczych (karty własne banku)

  • w kraju – tel. 43 843 97 10 wew. 201;
  • z zagranicy - tel. 43 843 97 10 wew. 201

  Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.

 • Bezpieczeństwo płatności

  • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
  • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
  • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
  • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

  Podczas płacenia kartą przez Internet:

  • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
  • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
  • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
  • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
  • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana – świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
  • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.


 • LOKATA TERMINOWA

  Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych płatnych przez Bank wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę. Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 1000 zł. Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania przy kwocie powyżej 200 000 zł. Lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 • LOKATA PLEJADA

  Terminowa dynamiczna lokata oszczędnościowa Plejada otwierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny okres. Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi 1 000 zł. Oprocentowanie środków na rachunku jest progresywne tzn. wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu. Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania przy kwocie powyżej 200 000 zł. Umowę można w każdym czasie zerwać bez utraty należnych odsetek. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • LOKATA PROMOCYJNA SGB • Kredyt obrotowy

  Kredyt obrotowy może być udzielony:

  • na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług oraz na należności z tytułu podatku VAT;
  • osobom fizycznym prowadzącym rejestrowaną działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, a posiadającym zdolność prawną;
  • posiadającym w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ciu miesięcy;
  • posiadającym zdolność kredytową.

  Korzyści:

  • atrakcyjne warunki kredytowania;
  • możliwość sfinansowania dowolnego celu związanego z bieżącą działalnością gospodarczą;
  • prosty sposób na utrzymanie bieżącej płynności finansowej firmy;
  • okres spłaty do 36 miesięcy.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt obrotowy może być udzielony:

  • na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług;
  • osobom fizycznym prowadzącym rejestrowaną działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, a posiadającym zdolność prawną;
  • posiadającym w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ciu miesięcy;
  • posiadającym zdolność kredytową.

  Korzyści:

  • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej;
  • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego automatyczne odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty;
  • odsetki pobierane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu;
  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych;
  • udzielny na 12 miesięcy z możliwością odnowienia;
  • maksymalna kwota kredytu wynosi trzykrotność średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, z 12 ostatnich miesięcy na rachunku prowadzonym w Banku jednak nie więcej niż 200 000 zł.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny może być udzielony:

  • na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach;
  • osobom fizycznym prowadzącym rejestrowaną działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, a posiadającym zdolność prawną;
  • posiadającym w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ciu miesięcy;
  • posiadającym zdolność kredytową.

  Korzyści:

  • finansowanie kredytem do 80% nakładów inwestycyjnych, w uzasadnionych przypadkach kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanej inwestycji;
  • wykorzystanie kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek lub przez wypłatę gotówki;
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy;
  • rozliczanie kredytu fakturami, rachunkami, umowami kupna-sprzedaży, aktami notarialnymi;
  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat;
  • atrakcyjne oprocentowanie.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Kredyt unijny

  Kredyt unijny może być udzielony:

  • podmiotowi, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe);
  • realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta;
  • posiadającym w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ciu miesięcy;
  • posiadającym zdolność kredytową.

  Korzyści:

  • finansowanie kredytem do 80% nakładów inwestycyjnych, w uzasadnionych przypadkach kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanej inwestycji;
  • wykorzystanie kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek lub przez wypłatę gotówki;
  • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb klienta;
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy;
  • maksymalny okres kredytowania do 10 lat;
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji,
  • atrakcyjne oprocentowanie.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.


ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin