rusiec big    Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej
Biała Rządowa 2, 98-350 Biała
rok założenia 1959
Dzisiaj jest: 16 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy
Początki bankowości spółdzielczej w Białej wiążą się z 1959 rokiem, kiedy rozpoczęła działalność samodzielna Kasa Spółdzielcza w Białej. Kasa Spółdzielcza nie posiadając własnego lokalu, korzystała z wynajmowanych pomieszczeń.

 W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Stanisław Wawrzyniak, Teodor Dorozik i Stanisław Kątny. Natomiast w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Kazimierz Skowroński, Sylwester Kędzierski, Bolesław Łabędź, Florian Koźlak, Henryk Sułkowski, Stanisław Chmiel, Władysław Mielczarek, Stefan Cieśla oraz Piotr Pawlak.

W dniu 16.04.1967 roku Sąd Powiatowy w Sieradzu wydał postanowienie o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej w Białej na Bank Spółdzielczy w Białej.

Do 1975 roku Bank Spółdzielczy w Białej zrzeszony był w Centralnym Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych (CZSOP), a następnie, po połączeniu CZSOP i Banku Rolnego powstał Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił funkcje banku zrzeszającego.

W 1982 roku podjęto decyzję o zakupie budynku i zaadaptowaniu go na potrzeby Banku. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku odbyło się 24.11.1983 roku.

Kasa Spółdzielcza w Czarnożyłach powstała w 1961 roku. W dniu 30.12.1967 roku Sąd Powiatowy w Sieradzu wydał postanowienie o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej w Czarnożyłach na Bank Spółdzielczy w Czarnożyłach.

Kasa Spółdzielcza w Pątnowie powstała w 1962r, a w dniu 27.11.1968 roku Sąd Powiatowy w Sieradzu wydał postanowienie o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej w Pątnowie, na Bank Spółdzielczy w Pątnowie.

Bank Spółdzielczy w Skomlinie powstał w 1963 roku.

W 1995 roku Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej podpisał umowę zrzeszeniową z Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu, który obecnie nosi nazwę SGB Bank S.A. w Poznaniu. Zrzeszenie w SGB zapewnia nam bezpieczeństwo funkcjonowania i daje dużo większe możliwości działania.

W 1996 roku w celu sprostania narzuconym wymogom dotyczącym wielkości funduszy własnych, Zebrania Przedstawicieli Banków Spółdzielczych w Czarnożyłach, w Pątnowie i w Skomlinie podjęły uchwały o połączeniu z Bankiem Spółdzielczym w Białej. Od dnia 01.10.1996 roku Banki te utworzyły jeden silny Bank pod nazwą Bank Spółdzielczy w Białej.

W dniu 24 maja 2010 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej podjęło uchwałę o zmianie nazwy Banku. Obecnie Bank działa pod nazwą Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej.

W listopadzie 2015 roku Bank przystąpił do Spółdzielczego System Ochrony SGB. Ma on na celu zapewnić płynność i wypłacalność każdego banku spółdzielczego należącego do systemu.

Obecnie działalnością Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej kieruje 3-osobowy Zarząd, a nadzór nad działalnością sprawuje 9-osobowa Rada Nadzorcza. Bank liczy około 3 tysiące członków. Bank prowadzi działalność na terenie gmin: Biała, Czarnożyły, Pątnów oraz Skomlin i tam ma swoje placówki. Działa również na terenie województwa łódzkiego oraz powiatu oleskiego. Ma dobrą opinię w środowisku i cieszy się dużym zaufaniem swoich klientów. Prowadzimy również obsługę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja finansowa Banku jest stabilna. Świadczy o tym dodatni wynik finansowy, systematyczny wzrost obliga kredytowego, sumy bilansowej oraz funduszy własnych. Pomimo że nasz Bank jest bankiem lokalnym, jest to bank uniwersalny, zdolny do świadczenia różnorakich usług bankowych.

Środki deponowane na rachunkach bankowych są objęte gwarancją Bankowego Funduszy Gwarancyjnego (BFG).

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy