Dzisiaj jest: 11 grudnia 2023
Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

Klienci indywidualni

 • Rachunki

 • Bankowość elektroniczna

 • Karty

 • Lokaty

 • Kredyty


 • ROR STANDARD

 • ROR DLA MŁODYCH

 • RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY SKARBONKA

 • IKE – Indywidualne Konto Emerytalne • Internet Banking

  Internet Banking to dostęp do rachunku z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu bez konieczności przychodzenia do banku. Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking, należy posiadać komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w przeglądarkę internetową. 
   
  Internet Banking umożliwia:
  • dostęp do rachunku 24h na dobę, 
  • wykonywanie przelewów, w tym składki ZUS i Urząd Skarbowy,
  • definiowanie zleceń stałych, 
  • przeglądanie historii operacji, 
  • doładowanie telefonów komórkowych na kartę, 
  • wydruk wyciągu bankowego z rachunku, 
  • tworzenie i zarządzanie danymi kontrahentów.

  Internet Banking jest usługą dodatkową do rachunku bankowego. Wystarczy podpisać umowę o korzystanie z usługi Internet Banking, wskazując rachunek do którego ma zostać uruchomiona usługa. 

  Korzystanie z Internet Bankingu.

  Dostęp do konta zabezpieczony jest nowoczesnymi procedurami uwierzytelniania. W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta bankowego system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Klient otrzymuje od banku unikalny identyfikator oraz hasło dostępu. Podczas pierwszego logowania Klient dokonuje zmiany hasła na znane tylko sobie. W ten sposób chroni swój rachunek przed dostępem osób niepożądanych. Dodatkowo, dokonywanie transakcji wymaga wprowadzenia przez użytkownika jednorazowego kodu.  Jednorazowe kody niezbędne do autoryzacji transakcji pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela. 

  Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z Internet Bankingu, które znajdziesz w Przewodniku dla klienta. 

  UWAGA!!!

  W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia, lub nieuprawnionego dostępu do identyfikatora, hasła dostępu, listy haseł jednorazowych Klient powinien niezwłocznie zablokować usługę. Blokady usługi  IB można dokonywać:
  • w oddziałach banku w godzinach pracy podanych w zakładce Kontakt,
  • wysyłając SMS o treści BW#indentyfikator#PESEL na numer telefonu +48 531 988 553 – blokada bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej Nasz Bank, identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta.
  • wysyłając SMS o treści BM#identyfikator#PESEL na numer telefonu +48 531 988 553 blokada Aplikacji mobilnej Nasz Bank, identyfikator to login do serwisu Internet Banking. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.

  • wysyłając SMS o treści BI#identyfikator na numer telefonu +48 531 988 553, gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany
   z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych).

  • W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany jest odpowiedni komunikat do Klienta.

   wysyłając SMS o treści BI#identyfikator#PESEL na numer telefonu +48 531 988 553 - gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Banking. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.

  • poprzez zalogowanie się w bankowości elektronicznej - Opcja w zakładce Ustawienia - Kanały dostępu (w serwisie klienta) umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Bankofon, Internet oraz SMS Banking.

  Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku lub sam Klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu.

  Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

   
 • SMS Banking

  SMS BANKING to serwis informacyjny umożliwiający dostęp do informacji dotyczących rachunków bankowych za pomocą telefonu komórkowego. Wiadomości te zawierają dane o bieżącym saldzie, informacje o obrotach na rachunku oraz kwocie dostępnych środków.

  W zależności od wybranej opcji komunikaty SMS można otrzymywać:

  • każdorazowo od powstania operacji na rachunku
  • automatycznie o wybranej porze dnia
  • w odpowiedzi na żądanie Klienta.

  Jak uruchomić usługę?

  Usługa SMS Banking jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z SMS Banking, należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę.

  Bezpieczeństwo

  SMS Banking nie pozwala na wykonywanie przelewów, dlatego nikt nie może wpłynąć na utratę środków przez Klienta. Warto jednak pamiętać, że w momencie utraty telefonu osoba, która pozyska utracony telefon może dowiedzieć się o stanie rachunków i ostatnich operacjach wykonanych przez użytkownika, a co gorsze może na bieżąco dowiadywać się o nowych zdarzeniach na rachunku W razie utraty telefonu lub karty SIM należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do najbliższej placówki Banku.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Bankofon

  Bankofon jest usługą umożliwiającą uzyskanie za pomocą telefonu całodobowego dostępu do prowadzonych przez bank rachunków oraz uzyskanie różnych informacji związanych z ofertą banku. Usługa Bankofon umożliwia Posiadaczowi rachunku:
  • uzyskiwanie informacji o saldzie i historii operacji;
  • uzyskiwanie informacji o usługach bankowych;
  • zastrzeżenie kart lokalnej;

  Dostęp do Bankofonu można uzyskać wyłącznie za pomocą telefonu pracującego w trybie wybierania tonowego.

  Jak uruchomić usługę?

  Usługa Bankofon jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z Bankofonu należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę. Pracownik Banku poda Ci numer klienta (tzw. modulo), czterocyfrowe hasło (PIN) oraz udzieli instruktażu w zakresie obsługi Bankofonu.

  Jak korzystać z usługi Bankofon?

  Aby uzyskać informację o swoim rachunku należy:

  • Zadzwonić pod numer 0 43 843 97 10 wew.201
  • Po usłyszeniu prośby o podanie numeru, podać swój numer klienta (należy pamiętać, aby sekwencję liczb zakończyć znakiem #).
  • Na prośbę o hasło podać swoje hasło dostępu.
  • Wybrać cyfrę 1 (opcja menu sprawdzająca stan rachunku).
  • W przypadku posiadania kilku kont należy podać skrócony numer rachunku.

  Informacje dostępne w Bankofonie:

  Pod numerem 1 - Stan rachunku
  Pod numerem 2 - Lista rachunków
  Pod numerem 5 - Historia operacji
  Pod numerem 6 – Karty bankomatowe
  Pod numerem 9 - Zmiana hasła dostępu
  Pod numerem 0 - Powrót do menu

  Przykład połączenia:

  > Bankofon funkcjonuje pod telefonem (043) 843 97 10 wew.201
  > Klient ma numer 2526, jego hasło to 5617
  > Rachunki jego to:
  1. 92440003-2526-27004-/1
  2. 92440003-2526-27004-3/1
  3. 92440003-2526-27004-3/2

  Aby Klient otrzymał informację o rachunku 2 (92440003-2526-27004-3/1) powinien:

  • wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje Bankofon (043 843 97 10 wew.201).
  • podać swój numer użytkownika i potwierdzić # (2526#)
  • podać swoje hasło i potwierdzić # (5617#)
  • wybrać opcję informacja o saldzie (klawisz 1 i #)
  • podać skrócony numer rachunku i potwierdzić # (w tym przypadku 2 #)

  Jeśli to wszystko co go interesuje , może odłożyć słuchawkę. Jeśli nie, to może zapytać o salda rachunków pozostałych (1,3) lub może wrócić do menu głównego (0#) i wybrać inną interesującą go opcję z menu.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej. • Karty debetowe


  • Maestro lub Visa Electron

   Karty debetowe bez funkcji zbliżeniowej wydawane do konta osobistego, pozwalające na dostęp do środków zgromadzonych na rachunku i umożliwiające dokonywanie w ciężar rachunku transakcji do wysokości dostępnych środków w ramach limitów wypłat gotówkowych i operacji bezgotówkowych.

   Korzyści:
   • wygodne płacenie bez konieczności noszenia gotówki;
   • całodobowy dostęp do pieniędzy w kraju i za granicą;
   • bezpłatnie wypłacanie pieniędzy z sieci bankomatów SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów;
   • możliwość płacenia kartą przez Internet;
   • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Płać kartą i wypłacaj lub Cash back;
   • pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzane są numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure;
   • kontrola finansów – zawsze można sprawdzić dostępne środki w bankomacie SGB;
   • karta jest ważna cztery lata i można ją wznowić na kolejny okres;
   • można zamówić dodatkowe karty do rachunku dla wybranych przez posiadacza rachunku osób.
  • Visa Electron młodzieżowa

   Karta bez funkcji zbliżeniowej przeznaczona dla osób między 13, a 25 rokiem życia. Wydawana do rachunku ROR dla Młodych.

   Korzyści:
   • wygodne płacenie bez konieczności noszenia gotówki;
   • całodobowy dostęp do pieniędzy w kraju i za granicą;
   • bezpłatnie wypłacanie pieniędzy z sieci bankomatów SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów;
   • możliwość płacenia kartą przez Internet;
   • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back;
   • pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje są potwierdzane numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpiecza się osobistym hasłem 3D-Secure;
   • kontrola finansów – zawsze można sprawdzić dostępne środki w bankomacie SGB;
   • karta jest ważna cztery lata i można ją wznowić na kolejny okres.
  • MasterCard Debit lub Visa Electron payWave

   Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych.

   Korzyści:

   • wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki;
   • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty MasterCard lub Visa Electron (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą;
   • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę:
    - do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*
    - powyżej kwoty 50 zł - konieczne potwierdzenie numerem PIN
   • możliwość płatności kartą w Internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure;
   • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych odpowiednio logo MasterCard lub Visa w kraju i za granicą przez całą dobę;
   • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów;
   • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Płać kartą i wypłacaj lub Cash back;
   • kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB;
   • minimum formalności przy wydaniu karty;
   • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia.

   Bezpieczeństwo: 

   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach;
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty.

   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  • MasterCard Debit młodzieżowa lub Visa Electron payWave młodzieżowa

   Karty z funkcją zbliżeniową przeznaczone dla osób między 13, a 25 rokiem życia. Wydawana do rachunku ROR dla Młodych.

   Korzyści:

   • wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki;
   • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty MasterCard lub Visa Electron (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą;
   • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę:
    - do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*
    - powyżej kwoty 50 zł - konieczne potwierdzenie numerem PIN
   • możliwość płatności kartą w Internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure;
   • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych odpowiednio logo MasterCard lub Visa w kraju i za granicą przez całą dobę;
   • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów;
   • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Płać kartą i wypłacaj lub Cash back;
   • kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB;
   • minimum formalności przy wydaniu karty;

   Bezpieczeństwo: 

   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach;
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty.

   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej


 • Karty przedpłacone

  Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe);
  • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty.

  Cechy produktu:

  • Kartą można dokonywać operacji
   • płatności bezgotówkowych:
    • w punktach handlowo-usługowych – bezpośrednie potwierdzenie dokonania transakcji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN;
     Uwaga: karta jest płaska (nieembosowana), co oznacza, iż musi być użyta w chwili dokonywania transakcji w terminalu POS (urządzenie elektroniczne umożliwiające przeprowadzenie transakcji)
    • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO);
    • przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość);
    • możliwość płatności kartą w Internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure;
   • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS oraz w bankomatach obcych banków;
   • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych.
  • Karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na Rachunek karty.
  • Operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty).
  • Konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku.
  • Karta wydawana jest dla osób fizycznych.
   Uwaga: Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat
  • Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty.
  • Karta może być zastrzeżona przez:
   • Bank
   • Posiadacza Rachunku lub Użytkownika karty.
  • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty.
  • zastrzeżenie karty nie może być odwołane.
  • wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza/Użytkownika karty.
 • Cash Back/Płać kartą i wypłacaj

  CASH BACK - PŁAĆ KARTĄ I WYPŁACAJ

  Dzięki usłudze Cash Back/Płać kartą i wypłacaj posiadacze polskich kart systemu Visa i MasterCard mogą wygodnie podejmować gotówkę z kasy w punktach handlowo-usługowych oferujących tę usługę. Punkty te oznaczone są logo:

  cb

  Usługa Cash Back/Płać kartą i wypłacaj w Zrzeszeniu SGB dostępna jest dla posiadaczy wszystkich kart debetowych, wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

  Jak to działa?

  Korzystanie z usługi jest bardzo proste – płacąc kartą należy poinformować sprzedawcę o chęci równoczesnego wypłacenia gotówki (wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back/Płać kartą i wypłacaj jest możliwa podczas dokonywania płatności kartą za zakupiony towar/usługę). Jest to jedna transakcja potwierdzona numerem PIN, a na wysokość transakcji składają się wartość zakupu oraz kwota wypłaty. Posiadacze kart systemu Visa jednorazowo podczas zakupów mogą wypłacić 300 zł, natomiast posiadacze kart systemu MasterCard mogą wypłacić jednorazowo nawet do 500 zł. Placówki handlowo – usługowe oferujące usługę Cash Back/Płać kartą i wypłacaj można znaleźć na terenie całej Polski.

  Korzyści:

  • oszczędność czasu dzięki możliwości połączenia w jednej transakcji dwóch usług: płatności za zakupy oraz wypłaty gotówki;
  • łatwiejszy dostęp do gotówki, w związki z dynamicznym rozwojem punktów umożliwiających wypłatę gotówki;
  • poczucie bezpieczeństwa i wygoda podczas wypłaty gotówki, z uwagi na lokalizację punktów sprzedaży.
 • 3d-secure

  3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

  Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

  Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

  Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

  System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

  Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet pod niżej wymienionymi adresami:

  Maestro:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-MC_1/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16011

  Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa, Visa Business Electron:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-vbv_1/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16019

  MasterCard Debit, MasterCard Debit młodzieżowa, MasterCard Business z funkcją zbliżeniową:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-MC/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16039

  Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa, Visa Business Electron payWave:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-vbv/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16015

   

  ODBLOKOWANIE ZABLOKOWANEJ KARTY W USŁUDZE 3D- SECURE

  Odblokowania karty w usłudze 3D-Secure posiadacz/użytkownik może dokonać:
  - bezpośrednio w Oddziale Banku, który wydał kartę lub

  - za pośrednictwem Call Center pod numerem telefonu (61) 647 28 46 lub 800 888 888
  (od pon. do pt. w godz. 8:00-22:00).

 • Zastrzeganie karty

  W przypadku utraty karty jej posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu:

  Dla międzynarodowych kart płatniczych:

  • w kraju – tel. 800 888 888
  • z zagranicy - tel. 61 647 28 46


  Dla lokalnych kart płatniczych (karty własne banku)

  • w kraju – tel. 43 843 97 10 wew. 201;
  • z zagranicy - tel. 43 843 97 10 wew. 201

  Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.

 • Bezpieczeństwo płatności

  • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
  • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
  • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
  • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

  Podczas płacenia kartą przez Internet:

  • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
  • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
  • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
  • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
  • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana – świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
  • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.


 • LOKATA TERMINOWA

  Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych płatnych przez Bank wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę. Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 50 zł. Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania przy kwocie powyżej 200 000 zł. Lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 • LOKATA PLEJADA

  Terminowa dynamiczna lokata oszczędnościowa Plejada otwierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny okres. Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi 500 zł. Oprocentowanie środków na rachunku jest progresywne tzn. wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu. Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania przy kwocie powyżej 200 000 zł. Umowę można w każdym czasie zerwać bez utraty należnych odsetek. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • LOKATA PROMOCYJNA SGB

  Umowa lokaty promocyjnej SGB zawierana jest na okres 6 miesięcy. Lokata nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego, na jaki ją otwarto. Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej niż 500 zł. lub wielokrotność tej kwoty. Każde zdeponowane 500 zł to dwa losy w losowaniu atrakcyjnych nagród. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


 • Kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy może być udzielony:
  • na własne potrzeby konsumpcyjne lub na konsolidację zobowiązań kredytowych;
  • osobom fizycznym;
  • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadającym zdolność kredytową.

  Korzyści:

  • minimalna wysokość kredytu wynosi 100,00 zł., a maksymalna 255.550,00 zł;
  • maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat;
  • minimum formalności;
  • szybka decyzja kredytowa;
  • atrakcyjne oprocentowanie według stałej stopy procentowej, odsetki płatne miesięcznie.

  Formy zabezpieczenia kredytu:

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,
  • poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • blokada na rachunku bankowym w Banku,
  • kaucja.

  Od 23.05.2022  r. do 31.07.2022 r. włącznie obowiązuje promocja kredytu gotówkowego ze spłatą od dwóch do trzech lat w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej. Regulamin promocji.

  Kredyt gotówkowy (dla posiadaczy rachunku ROR lub rachunku bieżącego w BSZW)

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 20 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20 000,00 zł (prowizja i/lub ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 12,19%,, całkowity koszt kredytu wynosi 4 961,82 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 800,00 zł, odsetki od kredytu 3 801,82 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,575235%, całkowita kwota do zapłaty,  stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 24 961,82 zł.

  Kredyt gotówkowy (dla pozostałych klientów)

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 20 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20 000,00 zł (prowizja i/lub ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 12,19%,, całkowity koszt kredytu wynosi 5 001,82 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 1 200,00 zł, odsetki od kredytu 3 801,82 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 18,077218%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 25 001,82 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 08.09.2022 r.

 • Kredyt gotówkowy - kredyt EKO!

  PRZEZNACZENIE:
  • zakup instalacji fotowoltaicznych;
  • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych;
  • docieplenie budynku mieszkalnego;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • zakup sprzetu AGD A+++;
  • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.
  WARUNKI KREDYTOWANIA:

  - Maksymalna kwota kredytu: 100.000,00 zł i jest uzależniona od zdolności kredytowej wnioskodawcy,
  - Zabezpieczenie kredytu:
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,
  • poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • blokada na rachunku bankowym w Banku,
  • kaucja,
  - Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu dla klientów, którzy posiadają Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy lub Rachunek Bieżący w Banku: 2%
  - Okres kredytowania: do 84 miesięcy.
     
  Kredyt gotówkowy - kredyt EKO! (dla posiadaczy rachunku ROR lub rachunku bieżącego w BSZW)

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 35 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 35 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,68%, całkowity koszt kredytu wynosi 8 997,60 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 700,00 zł, odsetki od kredytu 7 697,60 zł, koszt usług dodatkowych 0,00, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 600,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,739517%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 43 997,60 zł.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.10.2022 r.

  Kredyt gotówkowy - kredyt EKO! (dla pozostałych klientów):

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 35 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 35 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,68%, całkowity koszt kredytu wynosi 9 797,60 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 2 100,00 zł, odsetki od kredytu 7 697,60 zł, koszt usług dodatkowych 0,00zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,168425%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 44 797,60 zł.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.10.2022 r.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.  

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

 • Kredyt gotówkowy na cele mieszkaniowe

  Kredyt gotówkowy na cele mieszkaniowe może być udzielony:

  • osobom fizycznym;
  • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadającym zdolność kredytową;
  • na cele mieszkaniowe.

  Minimalna wysokość kwoty kredytu wynosi 20.000,00 zł, a maksymalna 255.550,00 zł.

  Minimalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy, a maksymalny 15 lat.

  Formy zabezpieczenia kredytu:

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,
  • poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • blokada na rachunku bankowym w Banku,
  • kaucja.

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest redyskonto weksli NBP.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do skontaktowania się z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

  Kredyt gotówkowy na cele mieszkaniowe (dla posiadaczy rachunku ROR lub rachunku bieżącego w BSZW)

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 63 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 63 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 121 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,87%, całkowity koszt kredytu wynosi 35 306,73 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 2 520,00 zł, odsetki od kredytu 31 576,73 zł, koszt usług dodatkowych 1 210,00, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 1 210,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,917401%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 98 306,73 zł.

  Kredyt gotówkowy na cele mieszkaniowe (dla pozostałych klientów):

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 63 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 63 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 121 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,97%, całkowity koszt kredytu wynosi 34 416,67 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 2 520,00 zł, odsetki od kredytu 31 896,67 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,663563%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 97 416,67 zł.

  Kalkulacje sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 18.10.2022 r.

 • Kredyt gotówkowy na zakup pojazdów

  Kredyt gotówkowy na zakup pojazdów silnikowych może być udzielony z przeznaczeniem na:
  • zakup nowych i używanych – samochodów osobowych;
  • zakup nowych i używanych – samochodów ciężarowych do 3,5 t, przyczep samochodowych motocykli, nowych motorowerów, skuterów i quadów;
  Cechy kredytu:
  • minimalna kwota kredytu to 20.000,00 zł;
  • atrakcyjne oprocentowanie;
  • obniżona prowizja dla klientów posiadających ROR lub rachunek bieżący w BS Ziemi Wieluńskiej;
  • okres kredytowania do 7 lat;
  • możliwość sfinansowania kosztów opłacenia składek z tytułu umów ubezpieczeń komunikacyjnych;

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest redyskonto weksli NBP.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do skontaktowania się z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

  Kredyt gotówkowy na zakup pojazdów (dla posiadaczy rachunku ROR lub rachunku bieżącego w BSZW)

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 30 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 30 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 61 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,84%, całkowity koszt kredytu wynosi 9 115,23 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 900,00 zł, odsetki od kredytu 7 605,23 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 610,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,666557%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 39 115,23 zł.

  Kredyt gotówkowy na zakup pojazdów (dla pozostałych klientów)

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 30 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 30 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 61 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,84%, całkowity koszt kredytu wynosi 9 405,23 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 1 800,00 zł, odsetki od kredytu 7 605,23 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,479177%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 39 405,23 zł.

  Kalkulacje sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższe kalkulacje zostały sporządzona na dzień 18.10.2022 r.

 • Kredyt odnawialny w ROR

  Kredyt odnawialny w ROR jest przeznaczony dla klientów, którzy posiadają w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej konto osobiste, na które od minimum 3 miesięcy przekazywane są stałe miesięczne wpłaty z tytułu wynagrodzenia (renty, emerytury lub innych stałych dochodów).

  W sytuacji, gdy dochody nie były przekazywane na ROR w Banku, należy dostarczyć historię ROR z innego Banku, sporządzoną za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia.

  Korzyści:

  • Kredyt może być wykorzystany na dowolny cel, w dowolnym terminie bez konieczności miesięcznych spłat. Każda spłata całości lub części powoduje jego odnowienie o spłaconą część i daje możliwość ponownego wykorzystania środków pieniężnych w okresie ważności umowy kredytowej.
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 100,00 zł. Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255.550,00 zł, jednak nie więcej niż 3-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy.
  • Kredyt udzielany jest w formie linii kredytowej, która odmawia się automatycznie po 12 miesiącach, nie trzeba składać wniosków o przedłużenie. Okres kredytowania do 5 lat.
  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży bank. Stawką bazową jest redyskonto weksli NBP. Odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł (prowizja i/lub ubezpieczenie płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 13,89 %, całkowity koszt kredytu wynosi 4 996,73 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 3 458,98 zł, prowizja za udzielnie kredytu 4% kwoty udzielonego kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 4% odnawialnej kwoty kredytu, koszt usług dodatkowych 600,00 zł, w których skład wchodzą: koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 600,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 25,759844%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty  kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 10 058,98 zł.
   
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 08.09.2022 r.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do skontaktowania się z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie

  Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony m.in. na:

  • kupno działki budowlanej;
  • budowę, rozbudowę, wykończenie domu lub mieszkania;
  • nabycie spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu w spółdzielni mieszkaniowej;
  • kupno domu lub mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym;
  • remont domu lub mieszkania;
  • kupno działki budowlanej lub rekreacyjnej z domkiem letniskowym;
  • kupno lub budowa garażu;
  • zamianę domu lub mieszkania;
  • spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w innym banku;

  Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20.000,00 zł, a maksymalna 70-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 600.000,00 zł. Maksymalna kwota jest uzależniona od: zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank.

  Wymagany minimalny wkład własny wynosi 20% nakładów inwestycyjnych.

  Kredyt mieszkaniowy udzielany jest w miesiącach na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 360 miesięcy (30 lat), wliczając w to okres karencji. Karencja może by stosowana przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

  Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

  • hipoteka na nieruchomości;
  • przelew wierzytelności na rzecz Banku z ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży bank. Stawką bazową jest redyskonto weksli NBP.

  Przykład reprezentatywny

  RRSO – oprocentowanie okresowo – stałe

  KREDYT MIESZKANIOWY (dla posiadaczy rachunku ROR lub bieżącego w BSZW)

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,385767 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 496 387,09 zł, oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,70% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,18% w skali roku- wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna Redyskonto weksli: 6,80%) i marży Banku 2,38%, całkowity koszt kredytu 246 387,09 (w tym: prowizja 5 000,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych 19,00 zł, odsetki 238 948,09 zł, opłata za korzystanie z rachunku ROR 2 420,00 zł), 241 miesięcznych rat malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do  RRSO.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  KREDYT MIESZKANIOWY (dla pozostałych klientów)

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.822389 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 511 231,02 zł, , oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,70% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 10,38% w skali roku- wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna Redyskonto weksli: 6,80%) i marży Banku 3,58%, całkowity koszt kredytu 261 231,02 zł (w tym: prowizja 5 000,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych 19,00 zł, odsetki 256 212,02 zł), 241 miesięcznych rat malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Przykład reprezentatywny

  RRSO – oprocentowanie zmienne

   KREDYT MIESZKANIOWY (dla posiadaczy rachunku ROR lub bieżącego w BSZW)

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,033774 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 490 657,52 zł, oprocentowanie zmienne 9,18% w skali roku- wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna Redyskonto weksli: 6,80%) i marży Banku 2,38%, całkowity koszt kredytu 240 657,52 zł (w tym: prowizja 5 000,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych 19,00 zł, odsetki 233 218,52 zł, opłata za korzystanie z rachunku ROR 2 420,00 zł), 241 miesięcznych rat malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do  RRSO.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  KREDYT MIESZKANIOWY (dla pozostałych klientów)

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,291560%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 518 723,55 zł,  oprocentowanie zmienne 10,38% w skali roku- wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna Redyskonto weksli: 6,80%) i marży Banku 3,58%, całkowity koszt kredytu 268 723,55 zł (w tym: prowizja 5 000,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych 19,00 zł, odsetki 263 704,55 zł), 241 miesięcznych rat malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do skontaktowania się z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

  Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipoteką udziela się:
  • klientom indywidualnym na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą;
  • na dowolny cel konsumpcyjny.

  Wymagany minimalny wkład własny wynosi 20% nakładów inwestycyjnych.

  Kwota kredytu przeznaczona na dowolny cel wypłacana jest kredytobiorcy:

  • bez konieczności udokumentowania przeznaczenia środków;
  • na podstawie pisemnej dyspozycji, w wybranym terminie i na wskazany przez kredytobiorcę rachunek;
  • np.: na pokrycie kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu lub na inne nie związane z transakcją cele, w tym wyposażenie domu/ mieszkania, spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych itp.

  Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 180 miesięcy (15 lat). Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł, natomiast maksymalna 80.000,00 zł. Maksymalna kwota jest uzależniona od: zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank.

  Zabezpieczenie kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie stanowi hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży bank. Stawką bazową jest redyskonto weksli NBP.

  Przykład reprezentatywny

  RRSO – oprocentowanie zmienne

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,319382 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 119 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 275 509,16 zł, oprocentowanie zmienne 13,89 %, całkowity koszt kredytu 156 509,16 zł (w tym: prowizja 2 380,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych 19,00 zł, odsetki 154 110,16 zł), 221 miesięcznych rat malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  RRSO – oprocentowanie okresowo – stałe

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14.227631 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 119 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 268 314,78 zł, , oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 12,50 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 13,89% w skali roku- wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna Redyskonto weksli: 6,80%) i marży Banku 7,09 % całkowity koszt kredytu 149 314,78 zł (w tym: prowizja 2 380,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych 19,00 zł, odsetki 146 915,78 zł), 221 miesięcznych rat malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do skontaktowania się z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Kredyt konsolidacyjny

  Kredyt konsolidacyjny przeznaczony może być na:
  • spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego na cele mieszkaniowe i jednocześnie na spłatę limitów kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, gotówkowych, samochodowych, innych kredytów konsumpcyjnych;
  • zastrzega się, iż ponad 50% kwoty kredytu konsolidacyjnego przeznaczone jest na spłatę kredytu udzielonego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;
  • część środków kredytu konsolidacyjnego może być przeznaczona na dowolny cel;

  Korzyści dla Klienta:

  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • możliwość obniżenia obciążeń miesięcznych z tytułu posiadanych zobowiązań,
  • możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów.

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest redyskonto weksli NBP.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.


ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin