Dzisiaj jest: 16 lutego 2019
Imieniny obchodzą: Danuta, Juliana, Daniel

Polityka cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub  smartphonie  podczas  gdy  odwiedzasz  różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • utma - cookie używane przez Google Analytics
 • tumb - cookie używane przez Google Analytics
 • utmc - cookie używane przez Google Analytics
 • utmz - cookie używane przez Google Analytics
W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:
 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „analityczne” wykorzystywane aby  zrozumieć,  usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.
Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Historia

Początki bankowości spółdzielczej w Białej wiążą się z 1959 rokiem, kiedy rozpoczęła działalność samodzielna Kasa Spółdzielcza w Białej. Kasa Spółdzielcza nie posiadając własnego lokalu, korzystała z wynajmowanych pomieszczeń.

 W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Stanisław Wawrzyniak, Teodor Dorozik i Stanisław Kątny. Natomiast w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Kazimierz Skowroński, Sylwester Kędzierski, Bolesław Łabędź, Florian Koźlak, Henryk Sułkowski, Stanisław Chmiel, Władysław Mielczarek, Stefan Cieśla oraz Piotr Pawlak.

W dniu 16.04.1967 roku Sąd Powiatowy w Sieradzu wydał postanowienie o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej w Białej na Bank Spółdzielczy w Białej.

Do 1975 roku Bank Spółdzielczy w Białej zrzeszony był w Centralnym Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych (CZSOP), a następnie, po połączeniu CZSOP i Banku Rolnego powstał Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił funkcje banku zrzeszającego.

W 1982 roku podjęto decyzję o zakupie budynku i zaadaptowaniu go na potrzeby Banku. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku odbyło się 24.11.1983 roku.

Kasa Spółdzielcza w Czarnożyłach powstała w 1961 roku. W dniu 30.12.1967 roku Sąd Powiatowy w Sieradzu wydał postanowienie o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej w Czarnożyłach na Bank Spółdzielczy w Czarnożyłach.

Kasa Spółdzielcza w Pątnowie powstała w 1962r, a w dniu 27.11.1968 roku Sąd Powiatowy w Sieradzu wydał postanowienie o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej w Pątnowie, na Bank Spółdzielczy w Pątnowie.

Bank Spółdzielczy w Skomlinie powstał w 1963 roku.

W 1995 roku Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej podpisał umowę zrzeszeniową z Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu, który obecnie nosi nazwę SGB Bank S.A. w Poznaniu. Zrzeszenie w SGB zapewnia nam bezpieczeństwo funkcjonowania i daje dużo większe możliwości działania.

W 1996 roku w celu sprostania narzuconym wymogom dotyczącym wielkości funduszy własnych, Zebrania Przedstawicieli Banków Spółdzielczych w Czarnożyłach, w Pątnowie i w Skomlinie podjęły uchwały o połączeniu z Bankiem Spółdzielczym w Białej. Od dnia 01.10.1996 roku Banki te utworzyły jeden silny Bank pod nazwą Bank Spółdzielczy w Białej.

W dniu 24 maja 2010 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej podjęło uchwałę o zmianie nazwy Banku. Obecnie Bank działa pod nazwą Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej.

W listopadzie 2015 roku Bank przystąpił do Spółdzielczego System Ochrony SGB. Ma on na celu zapewnić płynność i wypłacalność każdego banku spółdzielczego należącego do systemu.

Obecnie działalnością Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej kieruje 3-osobowy Zarząd, a nadzór nad działalnością sprawuje 9-osobowa Rada Nadzorcza. Bank liczy około 3 tysiące członków. Bank prowadzi działalność na terenie gmin: Biała, Czarnożyły, Pątnów oraz Skomlin i tam ma swoje placówki. Działa również na terenie województwa łódzkiego oraz powiatu oleskiego. Ma dobrą opinię w środowisku i cieszy się dużym zaufaniem swoich klientów. Prowadzimy również obsługę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja finansowa Banku jest stabilna. Świadczy o tym dodatni wynik finansowy, systematyczny wzrost obliga kredytowego, sumy bilansowej oraz funduszy własnych. Pomimo że nasz Bank jest bankiem lokalnym, jest to bank uniwersalny, zdolny do świadczenia różnorakich usług bankowych.

Środki deponowane na rachunkach bankowych są objęte gwarancją Bankowego Funduszy Gwarancyjnego (BFG).

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • inkom
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin