Dzisiaj jest: 11 grudnia 2023
Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

Rolnicy

 • Rachunki

 • Bankowość elektroniczna

 • Karty

 • Lokaty

 • Kredyty


 • RACHUNEK BIEŻĄCY AGRO • Internet Banking

  Internet Banking to dostęp do rachunku z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu bez konieczności przychodzenia do banku. Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking, należy posiadać komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w przeglądarkę internetową. 
   
  Internet Banking umożliwia:
  • dostęp do rachunku 24h na dobę, 
  • wykonywanie przelewów, w tym składki ZUS i Urząd Skarbowy,
  • definiowanie zleceń stałych, 
  • przeglądanie historii operacji, 
  • doładowanie telefonów komórkowych na kartę, 
  • wydruk wyciągu bankowego z rachunku, 
  • tworzenie i zarządzanie danymi kontrahentów.

  Internet Banking jest usługą dodatkową do rachunku bankowego. Wystarczy podpisać umowę o korzystanie z usługi Internet Banking, wskazując rachunek do którego ma zostać uruchomiona usługa. 

  Korzystanie z Internet Bankingu.

  Dostęp do konta zabezpieczony jest nowoczesnymi procedurami uwierzytelniania. W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta bankowego system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Klient otrzymuje od banku unikalny identyfikator oraz hasło dostępu. Podczas pierwszego logowania Klient dokonuje zmiany hasła na znane tylko sobie. W ten sposób chroni swój rachunek przed dostępem osób niepożądanych. Dodatkowo, dokonywanie transakcji wymaga wprowadzenia przez użytkownika jednorazowego kodu.  Jednorazowe kody niezbędne do autoryzacji transakcji pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela. 

  Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z Internet Bankingu, które znajdziesz w Przewodniku dla klienta. 

  UWAGA!!!

  W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia, lub nieuprawnionego dostępu do identyfikatora, hasła dostępu, listy haseł jednorazowych Klient powinien niezwłocznie zablokować usługę. Blokady usługi  IB można dokonywać:
  • w oddziałach banku w godzinach pracy podanych w zakładce Kontakt,
  • wysyłając SMS o treści BW#indentyfikator#PESEL na numer telefonu +48 531 988 553 – blokada bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej Nasz Bank, identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta.
  • wysyłając SMS o treści BM#identyfikator#PESEL na numer telefonu +48 531 988 553 blokada Aplikacji mobilnej Nasz Bank, identyfikator to login do serwisu Internet Banking. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.

  • wysyłając SMS o treści BI#identyfikator na numer telefonu +48 531 988 553, gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany
   z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych).

  • W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany jest odpowiedni komunikat do Klienta.

   wysyłając SMS o treści BI#identyfikator#PESEL na numer telefonu +48 531 988 553 - gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Banking. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.

  • poprzez zalogowanie się w bankowości elektronicznej - Opcja w zakładce Ustawienia - Kanały dostępu (w serwisie klienta) umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Bankofon, Internet oraz SMS Banking.

  Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku lub sam Klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu.

  Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

   
 • SMS Banking

  SMS BANKING to serwis informacyjny umożliwiający dostęp do informacji dotyczących rachunków bankowych za pomocą telefonu komórkowego. Wiadomości te zawierają dane o bieżącym saldzie, informacje o obrotach na rachunku oraz kwocie dostępnych środków.

  W zależności od wybranej opcji komunikaty SMS można otrzymywać:

  • każdorazowo od powstania operacji na rachunku
  • automatycznie o wybranej porze dnia
  • w odpowiedzi na żądanie Klienta.

  Jak uruchomić usługę?

  Usługa SMS Banking jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z SMS Banking, należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę.

  Bezpieczeństwo

  SMS Banking nie pozwala na wykonywanie przelewów, dlatego nikt nie może wpłynąć na utratę środków przez Klienta. Warto jednak pamiętać, że w momencie utraty telefonu osoba, która pozyska utracony telefon może dowiedzieć się o stanie rachunków i ostatnich operacjach wykonanych przez użytkownika, a co gorsze może na bieżąco dowiadywać się o nowych zdarzeniach na rachunku W razie utraty telefonu lub karty SIM należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do najbliższej placówki Banku.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Bankofon

  Bankofon jest usługą umożliwiającą uzyskanie za pomocą telefonu całodobowego dostępu do prowadzonych przez bank rachunków oraz uzyskanie różnych informacji związanych z ofertą banku. Usługa Bankofon umożliwia Posiadaczowi rachunku:
  • uzyskiwanie informacji o saldzie i historii operacji;
  • uzyskiwanie informacji o usługach bankowych;
  • zastrzeżenie kart lokalnej;

  Dostęp do Bankofonu można uzyskać wyłącznie za pomocą telefonu pracującego w trybie wybierania tonowego.

  Jak uruchomić usługę?

  Usługa Bankofon jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z Bankofonu należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę. Pracownik Banku poda Ci numer klienta (tzw. modulo), czterocyfrowe hasło (PIN) oraz udzieli instruktażu w zakresie obsługi Bankofonu.

  Jak korzystać z usługi Bankofon?

  Aby uzyskać informację o swoim rachunku należy:

  • Zadzwonić pod numer 0 43 843 97 10 wew.201
  • Po usłyszeniu prośby o podanie numeru, podać swój numer klienta (należy pamiętać, aby sekwencję liczb zakończyć znakiem #).
  • Na prośbę o hasło podać swoje hasło dostępu.
  • Wybrać cyfrę 1 (opcja menu sprawdzająca stan rachunku).
  • W przypadku posiadania kilku kont należy podać skrócony numer rachunku.

  Informacje dostępne w Bankofonie:

  Pod numerem 1 - Stan rachunku
  Pod numerem 2 - Lista rachunków
  Pod numerem 5 - Historia operacji
  Pod numerem 6 – Karty bankomatowe
  Pod numerem 9 - Zmiana hasła dostępu
  Pod numerem 0 - Powrót do menu

  Przykład połączenia:

  > Bankofon funkcjonuje pod telefonem (043) 843 97 10 wew.201
  > Klient ma numer 2526, jego hasło to 5617
  > Rachunki jego to:
  1. 92440003-2526-27004-/1
  2. 92440003-2526-27004-3/1
  3. 92440003-2526-27004-3/2

  Aby Klient otrzymał informację o rachunku 2 (92440003-2526-27004-3/1) powinien:

  • wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje Bankofon (043 843 97 10 wew.201).
  • podać swój numer użytkownika i potwierdzić # (2526#)
  • podać swoje hasło i potwierdzić # (5617#)
  • wybrać opcję informacja o saldzie (klawisz 1 i #)
  • podać skrócony numer rachunku i potwierdzić # (w tym przypadku 2 #)

  Jeśli to wszystko co go interesuje , może odłożyć słuchawkę. Jeśli nie, to może zapytać o salda rachunków pozostałych (1,3) lub może wrócić do menu głównego (0#) i wybrać inną interesującą go opcję z menu.

  Więcej informacji w Placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej. • Karty debetowe


  • Visa Business Electron

   Karta Visa Business Electron to międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której można zrealizować transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Można nią płacić w sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa.

   Korzyści:

   • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze, wydawane do rachunku bieżącego
   • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
   • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
   • możliwość płacenia kartą przez Internet
   • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
   • transakcje są w pełni bezpieczne – potwierdza się je numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczane są osobistym hasłem 3D-Secure
   • stała kontrola finansów – w każdej chwili można sprawdzić dostępne środki w bankomacie SGB
   • karta wydawana jest na 4 lata i bez problemów można ją wznowić na kolejny okres
  • Visa Business Electron payWave

   Karta Business Electron payWave to międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której można zrealizować transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Można nią płacić w sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych payWave.

   Korzyści:

   • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze, wydawane do rachunku bieżącego
   • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
   • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
   • możliwość płacenia kartą przez Internet
   • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
   • transakcje są w pełni bezpieczne – potwierdza się je numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczane są osobistym hasłem 3D-Secure
   • stała kontrola finansów – w każdej chwili można sprawdzić dostępne środki w bankomacie SGB
   • karta wydawana jest na 4 lata i bez problemów można ją wznowić na kolejny okres

   Bezpieczeństwo:

   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty
   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej
  • Karta MasterCard Business z funkcją zbliżeniową

   MasterCard Business z funkcją zbliżeniową to międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której można zrealizować  służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Można nią płacić w sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych.

   Korzyści:

   • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze, bez konieczności noszenia gotówki
   • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę – do kwoty 50 zł bez potwierdzania numerem PIN*
   • możliwość płatności kartą w Internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
   • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą
   • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
   • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back/Płać kartą i wypłacaj
   • stała kontrola finansów - możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB
   • minimum formalności przy wydaniu karty

   Bezpieczeństwo:

   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty
   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

 • Cash Back/Płać kartą i wypłacaj

  CASH BACK - PŁAĆ KARTĄ I WYPŁACAJ

  Dzięki usłudze Cash Back/Płać kartą i wypłacaj posiadacze polskich kart systemu Visa i MasterCard mogą wygodnie podejmować gotówkę z kasy w punktach handlowo-usługowych oferujących tę usługę. Punkty te oznaczone są logo:

  cb

  Usługa Cash Back/Płać kartą i wypłacaj w Zrzeszeniu SGB dostępna jest dla posiadaczy wszystkich kart debetowych, wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

  Jak to działa?

  Korzystanie z usługi jest bardzo proste – płacąc kartą należy poinformować sprzedawcę o chęci równoczesnego wypłacenia gotówki (wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back/Płać kartą i wypłacaj jest możliwa podczas dokonywania płatności kartą za zakupiony towar/usługę). Jest to jedna transakcja potwierdzona numerem PIN, a na wysokość transakcji składają się wartość zakupu oraz kwota wypłaty. Posiadacze kart systemu Visa jednorazowo podczas zakupów mogą wypłacić 300 zł, natomiast posiadacze kart systemu MasterCard mogą wypłacić jednorazowo nawet do 500 zł. Placówki handlowo – usługowe oferujące usługę Cash Back/Płać kartą i wypłacaj można znaleźć na terenie całej Polski.

  Korzyści:

  • oszczędność czasu dzięki możliwości połączenia w jednej transakcji dwóch usług: płatności za zakupy oraz wypłaty gotówki;
  • łatwiejszy dostęp do gotówki, w związki z dynamicznym rozwojem punktów umożliwiających wypłatę gotówki;
  • poczucie bezpieczeństwa i wygoda podczas wypłaty gotówki, z uwagi na lokalizację punktów sprzedaży.
 • 3d-secure

  3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

  Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

  Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

  Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

  System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

  Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet pod niżej wymienionymi adresami:

  Maestro:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-MC_1/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16011

  Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa, Visa Business Electron:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-vbv_1/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16019

  MasterCard Debit, MasterCard Debit młodzieżowa, MasterCard Business z funkcją zbliżeniową:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-MC/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16039

  Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa, Visa Business Electron payWave:
  https://secure5.es.arcot.com/vpas/SGB-BankSA-vbv/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&bankid=16015

   

  ODBLOKOWANIE ZABLOKOWANEJ KARTY W USŁUDZE 3D- SECURE

  Odblokowania karty w usłudze 3D-Secure posiadacz/użytkownik może dokonać:
  - bezpośrednio w Oddziale Banku, który wydał kartę lub

  - za pośrednictwem Call Center pod numerem telefonu (61) 647 28 46 lub 800 888 888
  (od pon. do pt. w godz. 8:00-22:00).

 • Zastrzeganie karty

  W przypadku utraty karty jej posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu:

  Dla międzynarodowych kart płatniczych:

  • w kraju – tel. 800 888 888
  • z zagranicy - tel. 61 647 28 46


  Dla lokalnych kart płatniczych (karty własne banku)

  • w kraju – tel. 43 843 97 10 wew. 201;
  • z zagranicy - tel. 43 843 97 10 wew. 201

  Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.

 • Bezpieczeństwo płatności

  • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
  • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
  • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
  • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

  Podczas płacenia kartą przez Internet:

  • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
  • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
  • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
  • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
  • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana – świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
  • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.


 • LOKATA TERMINOWA

  Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych płatnych przez Bank wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę. Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 50 zł. Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania przy kwocie powyżej 200 000 zł. Lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 • LOKATA PLEJADA

  Terminowa dynamiczna lokata oszczędnościowa Plejada otwierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny okres. Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi 500 zł. Oprocentowanie środków na rachunku jest progresywne tzn. wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu. Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania przy kwocie powyżej 200 000 zł. Umowę można w każdym czasie zerwać bez utraty należnych odsetek. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • LOKATA PROMOCYJNA SGB

  Umowa lokaty promocyjnej SGB zawierana jest na okres 6 miesięcy. Lokata nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego, na jaki ją otwarto. Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej niż 500 zł. lub wielokrotność tej kwoty. Każde zdeponowane 500 zł to dwa losy w losowaniu atrakcyjnych nagród. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


 • Kredyty obrotowe

  Kredyt obrotowy

  Kredyt obrotowy może być przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

  Korzyści:

  • atrakcyjne warunki kredytowania
  • możliwość sfinansowania dowolnego celu związanego z bieżącą działalnością rolniczą
  • okres spłaty do 36 miesięcy
  • prosty sposób na finansowanie nakładów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

  Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego dla rolników posiadających operatywny rachunek bieżący w Banku od minimum 6 miesięcy.

  Podstawowe informacje:

  • kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne cztery 12-miesięczne okresy.
  • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku.
  • maksymalna kwota kredytu wynosi trzykrotność średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, z 12 ostatnich miesięcy na rachunku prowadzonym w Banku jednak nie więcej niż 200 000 zł.

  Korzyści:

  • proste finansowanie działalności rolniczej
  • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności składania odrębnych dyspozycji w momencie uruchomienia kredytu
  • łatwość w obsłudze – spłaty kredytu dokonują się automatycznie z wpływów na rachunek, pomniejszając saldo zadłużenia i jednocześnie powodując możliwość dalszego wykorzystywania środków w ramach przyznanego limitu kredytowego
  • odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
  • prosty sposób na uzupełnienie środków obrotowych
  • całkowita spłata kredytu następuje na koniec okresu kredytowania.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

  Kredyt obrotowy na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej

  Kredyt przeznaczony jest na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej, w tym:

  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
  • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport
  • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
  • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
  • zakup paliwa i opału na cele rolnicze

  Korzyści:

  • atrakcyjne warunki kredytowania
  • okres kredytowania maksymalnie do 1 roku,
  • maksymalna kwota kredytu do wysokości 2000,00 zł/1 ha użytków rolnych,
  • brak konieczności pełnego dokumentowania celowości wykorzystania kredytu,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Kredyty inwestycyjne

  Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. na finansowanie projektów inwestycyjnych, które pomogą rozwinąć i unowocześnić gospodarstwo. Może to być np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, remont lub adaptację posiadanego majątku trwałego.

  Korzyści:

  • atrakcyjne warunki kredytowania
  • kredytowanie nawet do 100% wartości inwestycji
  • możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
  • możliwość karencji w spłacie kredytu do 24 miesięcy
  • okres kredytowania maksymalnie do 15 lat. 

  Od 13.02.2023  r. do 31.03.2023 r. włącznie obowiązuje promocja kredytu inwestycyjnego dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej. Regulamin promocji.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

  Kredyt na zakup gruntów rolnych

  Kredyt udzielany jest na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejących gospodarstw.

  Korzyści:

  • atrakcyjne warunki kredytowania
  • kredytowanie nawet do 100% wartości przedsięwzięcia
  • kwota kredytu nie może przekraczać 100% ceny rynkowej gruntów rolnych w danym województwie wg danych GUS
  • możliwość karencji w spłacie kredytu do 24 miesięcy
  • okres kredytowania maksymalnie do 15 lat
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

  Kredyt unijny

  Kredyt unijny może być udzielony:

  • podmiotowi, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
  • realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta
  • posiadającym w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ciu miesięcy
  • posiadającym zdolność kredytową

  Korzyści:

  • finansowanie kredytem do 80% nakładów inwestycyjnych, w uzasadnionych przypadkach kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanej inwestycji
  • wykorzystanie kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek lub przez wypłatę gotówki
  • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb klienta
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy
  • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji
  • atrakcyjne warunki kredytowania

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

  Kredyt inwestycyjny komercyjny na warunkach preferencyjnych

  Kredyt inwestycyjny udzielany na warunkach preferencyjnych może być udzielony:

  • na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych
  • posiadającym w Banku rachunek bieżący
  • posiadającym zdolność kredytową

  Korzyści:

  • finansowanie kredytem do 80% nakładów inwestycyjnych, w uzasadnionych przypadkach kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanej inwestycji
  • wykorzystanie kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek lub przez wypłatę gotówki
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy
  • rozliczanie kredytu fakturami, rachunkami, umowami kupna-sprzedaży, aktami notarialnymi
  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat;
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji
  • atrakcyjne warunki kredytowania

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.

 • Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

  Kredyty preferencyjne udzielane przez są przez Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej na zasadach określonych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na:
  • realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – symbol RR
  • zakup użytków rolnych – symbol Z
  • realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w tym zakresie – symbol PR
  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę – symbol K01
  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę – symbol K02
  • zakup użytków rolnych przez młodych rolników (kredyty z częściową spłatą kapitału) – symbol MRcsk

  Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR postaci dopłat do oprocentowania dostępny na stronie ARiMR.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z wybraną placówką Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.


ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin